Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους της χώρας για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Πράσινο Ταμείο καλεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,
με προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. Μέσω του προγράμματος, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν 195 δήμοι της χώρας και ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 65 εκατομμύρια Ευρώ.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ. θα πραγματοποιήσει διημερίδα  την Παρ.15/9 και Σαβ.16/9  με θέμα : Οι νομοθετικές εξελίξεις και εφαρμογές στον χώρο της ανακύκλωσης , της κομποστοποίησης και της πρόληψης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Δημοσιεύθηκε η ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Ν.Π.Δ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄-αριθμ.φύλλου 2945/29-8-2017 η ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Το Πολυνομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4483) και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (πατήστε) , με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».΄